Praktiske oplysninger

Fløng forsamlingshus

 1. Vores lokaler er velegnede til selskaber fra 20 til 120 gæster. Vi tilbyder ikke selskaber under 20 personer (skulle mindre antal gæster end 20 deltage til aftalt arrangement, betales der for 20 personer)
 2. Arrangementets længde er i dagtimerne 5 timer/aftentimerne 7 timer, andet kan aftales.
 3. Ekstra time kan aftales med tjeneren senest
  Pris pr. time pr. det bestilte antal gæster kr. 75,00 (dog min. 2500 kr, eller hvis andet aftales)
 4. Alle festarrangementer er inkl. friske blomster i vaser
 5. Blomster til sær-arrangementer aftales individuelt
 6. Endeligt antal gæster skal meddeles en uge før arrangementet, vi følger HORESTA’s anbefalinger
 7. Ved aflysning af selskab følger vi HORESTA’s anbefalinger
 8. For børn 0 – 2 år betales ikke.
 9. For børn fra 3 – 10 år betales 75% af prisen ved totalarrangementer, 50% af prisen for maden ved arrangementer, hvor drikkevarer afregnes efter forbrug. Det skal oplyses inden arrangementet afholdes (7 dage før), om der deltager børn.
 10. Hvis man ønsker at benytte børnerabatten, anrettes 1/2 portion.
 11. For børn ved mindesamvær betales  fuld pris.
 12. I forbindelse med mindesamvær er der beregnet 2 timer til afvikling
 13. Bestilles der levende musik, skal vi informeres – så vi kan afsætte plads i opdækningen. Forplejning af musiker/musikere afregnes efter forbrug
 14. Af hensyn til køkkenet aftales indslag med  betjeningen i god tid. Evt. via en toastmaster.
 15. Det er muligt selv at medbringe slik, chokolade og chips
 16. Ris samt fyrværkeri er ikke tilladt.
 17. Ved ekstraordinær rengøring oplyses dette umiddelbart efter arrangementets afslutning, hvor omfanget oplyses, herunder den samlet ekstraomkostning.
 18. Ved hærværk eller beskadigelse af interiør dækkes dette af arrangøren
 19. Ved bestilling af et arrangement betales et depositum på kr. 3000,00
 20. Betaling sker umiddelbart efter arrangementets afslutning, hvis ikke andet er aftalt.
 21. Vi tager forbehold for prisændringer

 

 


Uddrag fra HORESTA's hjemmeside
§2
Afbestilling af et selskabsarrangement på;
• 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest
fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
• under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger
inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
§3
Selskabsarrangement - krav på godtgørelse
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion
på mere end 10 pct.
• til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement
kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse,
der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.
• senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet
kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en
godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte
ydelser.